Συνεργασίες

Συνεργασίες

Κεντρικός πυρήνας της φιλοσοφίας της Planet Security είναι οι σταθερές συνεργασίες με τεχνικές εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και επαγγελματισμό, συνεισφέροντας έτσι στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Οι συνεργάτες της PlanetSecurity,αποτελούν το δυνατό κρίκο της εταιρίας και σηματοδοτούν την ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια, αφού όλο και περισσότεροι εγκαταστάτες επιλέγουν να συνδέσουν τα συστήματα ασφαλείας των πελατών τους με το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρίας μας.

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνεργάτες μας επιβραβεύετε με την καθιέρωση πολλών ανταγωνιστικών προσφορών προς σε αυτούς καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας ωφέλειας.

Είμαστε πάντοτε σε θέση να προσαρμόζουμε την λειτουργία του σταθμού μας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε συνεργάτη μας.